Προεδρικές Εκλογές 2013 επαναληπτική εκλογή
Επίσημα Αποτελέσματα
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποτελέσματα

 
Εγγεγραμμένοι: Ψήφισαν:   Αποχή:  
Έγκυρα:   Άκυρα:   Λευκά:  

  • developed by vavel netmedia ltd